© 2017 Ungdom i Oppdrag Skien Email: info@uioskien.no

Adresse: UIO Skien, Kongensgate 1, 3717 Skien, Norge.

BLA NEDOVER

SCHOOL OF MISSIONAL COMMUNITIES

Denne høsten lanserer vi en skole som passer helt perfekt for deg som vil bety en forskjell på ditt hjemsted, nabolag og arbeidsplass. Denne skolen gir deg trening i hvordan du kan skape velfungerende, kristne fellesskap som er Jesus fokusert, misjonale og sunne. Skolen er modul basert, som betyr at du kan leve livet ditt der du er i tillegg til å bli med oss på 6 moduler de neste to årene.

 

Ønsker du å lære hvordan du kan starte og bygge et dynamisk kristent felleskap i Europa? Da er dette skolen for deg.

 

Folk i Europa lengter etter håp, hensikt og retning. De trenger ikke flere tomme løfter, de trenger ekte møter med Jesus Kristus som faktisk kan forandre livene deres. Vi tror at en nøkkel for å se dette skje er fellesskap av troende som følger Jesus sammen, inviterer mennesker inn i livene sine og strekker seg ut til stedet der de bor.

HVA?

Hva er et misjonalt fellesskap? Misjonale fellesskap er som en storfamilie på oppdrag sammen. En inkluderer hverandre i hverdagen og sammen lærer og lever en hvordan man skal ligne mer på Jesus og bety en forskjell for mennesker rundt seg.

Et misjonalt fellesskap skal være endel av en lokal kirke, en menighetsplanting eller et løsere forplikta fellesskap av familie og venner.

 

På denne skolen lærer du hvordan du skal leve og lede slike fellesskap. Du får kunnskap, redskap og inspirasjon til å etablere disse tingene som en livsstil der du vanligvis bor.

HVORDAN?

Teorifasen er modulbasert. Hver modul varer i 10 dager (Mandag kveld – torsdag morgen) og foregår på UIO basen i Skien. Tilsammen er det seks moduler på to år. Hver modul har et eget tema og dekker ulike områder som: Guds rike, misjonal livsstil, fellesskapsbygging, og disippelgjøring. Mellom modulene har du coaching, praktiske og teoretiske oppgaver og du møter med din studentgruppe online.

 

Praksisen skjer i din egen sammenheng der du helst skal være med å menighetsplanting eller etablerer et misjonalt fellesskap (for eksempel at du starter et slikt fellesskap i sammenheng med din menighet og studiested). Du trenger ikke være en fulltids UIOer, men kan gjerne studere eller jobbe med andre ting. Det viktige er at du har en plattform der du kan implementere redskap og prinsipp du lærer gjennom skolen, med særlig fokus på misjonal livsstil, lederskap og inovasjon. Hvis du har lyst å gjøre skolen, men ikke har en lokal plattform kan du ta kontakt med oss for veiledning. Det er også mulig å ha praksis i Mission Europe sine prosjekter i Skien eller København.

MODULER:

Modul 1: Kirke og Fellesskap

18. – 24. februar 2019

Lær hva det betyr å ha kirke som en livsstil, og få gode verktøy for å lede et kristent fellesskap. ​

Modul 2: Kultur og kontekst

2. – 8. mai 2019

Voks i din forståelse av Europeisk verdensbilde og kirkehistorie og lær hvordan du relaterer og kommuniserer til dagens Europeere.

Modul 3: Lederskap og teambygging

17. – 23. oktober 2019

Lær hvordan du leder i dagens samfunn og hvordan du leder et team gjennom etablering av nye fellesskap. ​

Modul 4: Misjonal livsstil og innovasjon

17. – 23. februar 2020

Gå i dybden på hva disippelskap betyr, lær om hvordan en kan starte nye fellesskap og tjenester og hvordan du kan formidle evangeliet til de rundt deg i din hverdag.

 

Modul 5: Livsstil og personlig vekst

7. – 13. mai 2020

Få større forståelse av hvordan du lever et bærekraftig liv og hvordan du kan se vekst i eget og andres liv. Vi dekker temaer som verdier, kall, åndelige rytmer og gaveutrustning. ​

 

Modul 6: Multiplikasjon og bevegelse

15. – 21. oktober 2020

Lær hvordan en kan utruste og heie frem nye ledere, hvordan en kan formidle visjon på en god måte og skape bevegelser som multipliserer seg forbi din levetid. 

Hva tenker du på?

Når jeg sender inn dette skjemaet aksepterer jeg Ungdom i Oppdrags personvernerklæring.